"ශීර් ලංකාවේ කොළඹ දේව අනුග්‍රහයේ සභාව ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනී."

ඔබ මම නවකයෙක් ද අනුග්‍රහයට එහෙනම් මෙන්න ඔබට...

මං නවකයෙක් - මං මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ?

ඔබේ ජීවිත ගොඩනැගීම සඳහා අප ස්වාමීන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ=භාරංචිය අපත් සමඟ භ=ක්ති විඳිින්න. දෙවියන් වහන්සේ ගේ බලයත් අනුග්‍රහයත් ඔබ සමඟිනි.

එකතු වන්න අපත් සමඟ. - ඉංග්‍රීසි සිංහල සහ දමිල නමස්කාරයන්. - මෙතනින් පිවිසෙන්න කාලසටහන සඳහා

එන්න අපි නමස්කාරය සඳහා යටත්වෙමු. අපේ මැවුම්කරුත් මිදූම්කරුත්් වන අපේ දෙවියන්වහන්සේට මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් පුදමු.

අපේ විශAවාසය. - දේව විශAවාසය පිළිබඳ අපේ සභාවේ ගිවිසුම. - එම ගිවිසුම කියවීමට" මෙතනින් පිවිසෙන්න

අපගේ ඉගැන්වීම මූලික කර ගන්නේ ශ=ද්ධ වු බයිබලය මුල් කරගෙනයි. අපි දෙවියන්වහන්සේ විසින් දූන්නා වු සත්‍ය මුල්කරගෙන පාපයෙන් ගිලිනාවු පව්කාරයන් උදෙසා උන්වහන්සේ වැගිරවු ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැපවෙමු.

සම්පත් සමඟ - තවදූරටත් උගනිමු.

දේවඅනුග්‍රහයේ සභාවේ මාධ්‍ය අංශය. - භාගත කර සවන් දෙන්න දේශනා සඳහා.ග

මෑත කාලීන සිදූවීම් දේශනා මේ සියල්ල ඔබේ දේව දැනුමෙන් පරිණත වීම උදෙසා දෙවියන්වහන්සේත් ගැලවුම්කාර යේසුස් වහන්සේත් ප්‍රේමණිය වගුරවන අනුග්‍රහය වේවා.

පොත් හල. - පොත්හල සහ පුස්තකාලය.

ඉතා අනගි පුස්තකාලයක් හා පුස්තකාලය. අපේ පොත්හලේ ඇති පොත් ලංකාව තුල පවතින අනෙකුත් දේවස්ථානවල ඇති දේවස්ථාන වල ඇති පොත් හා සමානව ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහල දැරිය හැකි පහසු මිලට සපයනු ලැබේ.ා තත්වයෙන් උසස් මෙම පොත් කිසිදූ ලාභ පරමාර්ථයකින් තොරව විකුනන ලබයි.

සබත් දිනයේ කාලසටහන

 • ඒකාබද්ධ දේව මෙහෙය:

  සෑම මසකම පලමු ඉරිදා සිංහල දමිල සභා ඉංග්‍රිසි නමස්කාර මෙහෙය උදැසන 9.30

 • .

 • අනෙකුත් සබත් දිනයන් :

 • දමිල නමස්කාර - උදැසන 8.15

 • සිංහල නමස්කාර - උදැසන 8.30

 • ඉංග්‍රිසි - උදැසන 9.30- මෙතනින් පිවිසෙන්න වැඩිවිස්තර සඳහා.

 • .

 • ඉරිදා පාසල:

  උදැසන 11.15 සිට සිංහල" දමිල" ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යයෙන් දරුවන්ට.

 • .

 • යාඥා රැස්විම්

 • දමිල උදැසන 7.05 සිට 7.50 සහ 10.05 සිට 10.40

 • සිංහල උදැසන 10.45 උදැසන

 • .

 • බයිබල් හැදැරීම

 • දමිළ උදැසන ජ් 10ග45

 • ඉංග්‍රිසි උදැසන 10.45


මේ සතියේ දේශණ:


සම්බන්ධ කිරීම

 • සම්බන්ධ කිරීමේ තොරතුරු

 • 19, රාජසිංහ පාර

 • වැල්ලවත්ත

 • කොළඹ 00600

 • ශ්‍රී ලංකා

 • දූරකථන : +94 11 2503519

 • විද්යුත් තැපෑල: office@graceevangelicalchurch.info

From the Pastor's Blogs