புத்தகசாலையூம் நூலகமும்.

புத்தகசாலை

எங்கள் புத்தகசாலை மிகவூம் தரமான புத்தகங்களைஇ நியாயமான இலாபகரமான விலையில் விற்பனை செய்கிறது.

விவரங்களுக்கு:

புத்தகங்களின் விவரப் பட்டியலுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவூம்

நூலகம்.

எமது நூலகம் இலங்கை வேதாகம சபைகள் மத்தியில் உள்ள சிறந்த நூலகங்களில் ஒன்றாகக் காணப்படுகிறது.

விவரங்களுக்கு:

Under Development

நூலகம் மற்றும் புத்தகங்கள பற்றிஇ இங்கே கிளிக் செய்யவூம்