දේවස්ථානයේ නිලධාරි මඩුල්ල

 • දේවගැති - අජිත් එන් පෙරේරා

  දේවගැති

  1959 මාර්තු 29 Èන උපත ලද දේවගැති අජිත් එන් පෙරේරා චිරාගත එංගලන්ත සභාවට අයිති පවුලකින් පැවත ආ කෙනෙකි. ප්‍රාථමික අධ්‍යපනය කොළඹ 3 ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් ලැබු අතර මහනුවර අති ප්‍රසිද්ධ විද්‍යාලයක් වන ත්‍රිත්ව විද්‍යෘලයෙන් උසස් පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය හැදැරීමය. දේවගැති අජිත් පෙරේරා කැනඩාවේ එච්මන්ටන් නුවර උතුරු ඇමරිකානු බැප්ටිස්ට් විශAව විද්‍යාලයෙන් දේව වේදය හැදැරිය.

  More About
 • දේවගැති බෙනට් සුරේනද්‍රන්

  දේවගැති

  අසුව දශකයේ දෙවියන්වහන්සේ වෙතට ඔහු පිවිසෙනවා ඔහු නමස්කාය සඳහා අනුග්‍රහයේ දේව සභාවට එන්නේ 1981" 1988 වන විට ඔහු වැඩිහිටියකු ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනය මොහු වේල්ස් තියෝලජි විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියකි බිරිඳ එස්තර් වන අතර පිලිප් ඇන්ඩෘෘ නම් වු පුතුනුවන් දෙදෙනෙකුගේ දයාබර පියෙකි. ඔහු දේව වේදය " සංස්කෘතිය" දර්ෂන වේදය" සහ වත්මන් දේශපාලන පිළිබඳ දැඩි ඇල්මක් දක්වයි..

  More About
 • ක්ලැරන්ස් ගුණරාජ

  ලේකම්

  About him

  More About
 • භාණ්ඩාගාරික

  සචිත්තානන්ද කුමාර්

  About Him

  More About